SELECT Kullanımı - MySQL Komutları

fLayer

Kayıtlı Üye
Katılım
Nisan 11, 2019
Mesajlar
231
Puanları
18
Tepkime puanı
13
MySQL komutlarından en çok karşımıza çıkan SELECT komutu hakkında bilgiler, kullanım şekilleri ve örnekleri aşağıda anlatılmıştır.
SELECT Komutunun Kullanımı

Bu komut MySQL tablosu içinde bulunan bilgi ve bilgi gruplarının seçimi için kullanılmaktadır. Kod yapısına yazılırken tek başına bir anlam ifade etmez. Yanında FROM ve WHERE gibi yardımcı kodlarla birlikte çalışmaktadır. FROM, alınacak bilgi grubunun hangi tablo içinden seçilmesi gerektiğini, WHERE ise seçilen tablo içindeki hangi bilgilerin alınması gerektiğini belirler.
SELECT * FROM istatistik WHERE hit= 25;
Burdaki kullanımı inceleyecek olursak;
» SELECT: Ana mysql fonksiyonumuz. Kendisinden sonra gelen (*) işareti seçilen tablodaki (istatistik) tüm sütunların seçilmesine olanak sağlayacaktır. Örnekler kısmında detayları anlayabilirsiniz.
» FROM: Hangi tablo içinden seçim yapılacağını belirlemektedir. (istatistik)
» WHERE: Seçilen tablodaki hangi satır veya satırların seçileceğini bu kod belirler. Yukarıdaki anlatımda hit değeri 25 olan tüm satırlar seçilmektedir. AND ve OR operatörleti ile birlikte kullanımı da mevcuttur.
SELECT Komutu Örnekleri

Aşağıda kullandığımız iki ayrı tabloyu veritabanı tablosu olarak düşünelim ve bunlar üzerinde işlemlerin nasıl yapıldığını örneklerle inceleyelim.

Örnek 1; Yukarıdaki tablolardan okul tablosundaki yaşı 17 olan öğrencileri seçmek istersek.
SELECT * FROM Okul_Tablosu WHERE Yas = 17;
Bu örnek sonucunda yaşı 17 olan Ali ve Mehmet seçilmiştir. Aynı zamanda Ali ve Mehmet e ait tüm bilgilerde seçilmiştir çünkü SELECT işleminden sonra (*) kullanılmıştır. Oysaki biz yaşı 17 olan öğrencilerin sadece Sinif, il ve ortalamalarıyla ilgilenecek olsaydık kodumuz;
SELECT Sinif, il, Ortalama FROM Okul_Tablosu WHERE Yas = 17;
Bu işlemden sonra Ali ve Mehmet in sınıf, il ve Ortalama bilgileri sadece dizi değişkene aktarılacaktı.
Örnek 2; Bu değişkenimizde ise ortalaması 75 ten büyük olan öğrencilerin sınıf ve okul no bilgilerini öğrenmek istersek.
SELECT Sinif, Okul_No FROM Okul_Tablosu WHERE Ortalama > 75;
İşlem sonucunda ortalamaları 75 ten büyük olan Ali, Ayşe ve Bilgenin okul numaraları ile sınıfları dizi değişkene aktarılır. Tüm bilgilerini aktarmak isteseydik (*) karakterini SELECT komutundan sonra kullanacaktık.
Örnek 3; Bu işlemimizde ise sınav tablosundaki öğrenci sayısı 46 olan ve ders ortalaması 75 ve üstü olan bilgileri seçmek istersek.
SELECT * FROM Sinav_Tablosu WHERE ogrenci_sayisi = 46 AND Ortalama >= 75;
İşlem sonucunda sadece 4 numaralı tablo seçildi. Bu işlem sırasında iki ayrı değişkenin değerlerinin farkı farklı istenmesinden dolayı AND operatörü kullanıldı. İstenen değerin her iki olasılığı da sağlaması gerektiği için AND, eğer sadece biri sağlanılmak istenseydi OR kullanılırdı.
SELECT * FROM Sinav_Tablosu WHERE ogrenci_sayisi = 46 OR Ortalama >= 75;
Bu işlem ile öğrenci sayısı 46 olan veya ortalama 75 ve üstü olan sütunlar seçilecekti. Sonuç olarak 3 ve 4 numaralı tablo seçilecekti.
SELECT komutunun genel olarak kullanılma şekli örneklerdeki gibidir. Bu komutun yanında bazı yardımcı komutlarda kullanılarak işlemlerimize işlevsellik ekleyebiliriz. Bu komutları yakın zamanda sitede bulabilirsiniz.


Allaha emanet olun babcanlarrr
 
Üst