sohbet odaları

Otorite Tipleri Nelerdir?

R

Restful

Guest
otorite tipleri kaç tanedir, otorite kaça ayrılır, otorite çeşitleri , sosyoloji dersi otorite konusu, siyaset sosyolojisi konu anlatımı, açıköğretim siyaset sosyolojisi otorite konusu


1. Geleneksel otorite: Güç-otorite ilişkisi bağlamında gelenek, görenek ve
inançlara dayalı otorite tipidir.i‹ktidar sahibinin otoritesinin meşruiyetini
toplumdaki geleneklerden ve inançlardan aldığı kabul edilir. Toplumlar kalıtsal ayrıcalıklar temelinde algılanır otorite kaynağını ve meşruiyetini toplumda kutsal atfedilen gelenekler, görenekler ve yerleşik inançlardan almaktadır, geçmişe dayalıdır, sosyal yaşamı yönlendiren kurallar ile siyasal birliği var eden kurallar birbirinin aynısıdır.klan ve kabile toplumlarında görülebilen bir otorite tipidir, genellikle patriyarkal (babadan oğula miras yoluyla geçen otorite) ve patrimonyal (belli bir hanedan ailesinde paylaşılan otorite) sistemlerde görülür, toplumsal düzenin
zor ya da ağır değiştiği toplumlarda görülmektedir. Ortaçağ Avrupasında görülen feodal toplum özelliklerinin baskın olduğu toplumlarda geleneksel otorite görülmüştür. Bugün hala modern devlet yapısının varolduğu bazı toplumlarda kraliyet ailesinin toplumda sembolik olsa da geleneksel otoriteyi temsil etmeyi sürdürdüğünü söylemek mümkündür.
 
R

Restful

Guest
Karizmatik otorite: Güç-otorite ilişkisi çerçevesinde iktidar meşruiyetini liderin olağanüstü olduğuna inanılan niteliklerinden kaynaklanan otorite tipidir. Yönetilenler liderde kutsallık ve kahramanlık özellikleri arar. Karizmatik
otoriteye sahip liderler kitleleri etki altına alabilme ve peşinden sürükleme yeteneğine sahiptirler. Bu otorite tipi “bir müritler topluluğunun bir bireyin kutsallığına ya da kahramanca gücüne ya da örnek alınacak bir kişi oluşuna ve onun ortaya koyduğu ya da yarattığı düzene olağandışı biçimde kendine adayışına” dayalıdır siyasal önderin olağanüstü kişisel özelliklerinden ve toplumun öndere duyduğu güven, saygı ve hayranlıktan doğar, önder kitlelere neye ve ne biçimde itaat etmeleri gerektiğini söyler, kitleler öndere duydukları güven ölçüsünde, onun sözlerini yasa kabul eder ve buna uyarlar,Karizmatik liderin kişisel otoritesi geleneklerle çelişebilir, genellikle toplumlardaki
kaotik zamanlarda, umutsuzlukların arttığı dönemlerde ortaya çıkmaktadır. Karizmatik otorite tipine en uygun örneklerden birisi hiç süphesiz Mustafa Kemal Atatürk’tür. Zira Atatürk sözü edilen özelliklerin hemen hemen tamamını taşımaktadır. Fransız lider Napolyon da tarihte karizmatik otorite
sahibi kişiliklerdendir.
 
R

Restful

Guest
Yasal-akılcı otorite: Güç-otorite ilişkisi ekseninde iktidar yönetme gücünü rasyonel aklın belirlediği yasalardan alırlar. Yasal-akılcı otoriteye sahip
yöneticilerin iktidara geliş biçimleri ve yetkileri rasyonel normlarla (anayasa ve kanunlarla) açıkça belirtilmişlerdir Bu otorite tipi “kuralların yasallığına ve bu kurallara göre yönetimi elinde tutanların emir verme hakkına inanmaya” dayanmaktadır emir komuta zincirinde yer alan kişiler, belirli usullere uygun olarak seçilmişlerdir; emir verme yetkilerini düzenleyen genel usul ve kurallarla bağlıdırlar.iktidarın ve otoritenin kaynağı akıl ve kurallardır, hem yönetenler hem de yönetilenler yani emir verenler ve emir alanlar aynı kurallara tabidirler, emir veren kişiler bu kuralların belirlediği şekillere göre atanırlar, diğer otorite tiplerinden farklı olarak kişisel ya da geleneksel değerlerden ziyade yasal-akılcı kurallara itaat söz konusudur. Günümüzde modern ulusdevletlerde, hukuk devletlerinde bürokratik yapıya sahip devletlerde görülen
aslında yasal-akılcı otoritedir.Weber’in ideal tip analizine dayandırarak ayrımlaştırdığı otorite tiplerinden yasal akılcı otorite gelişmiş modern, demokratik ulus-devletlerde görülmekle birlikte,
gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde geleneksel ve karizmatik otorite tipleri
bazen ayrı, bazen de birlikte görülebilmektedir. 20. yüzyılda sosyal bilim düşüncesinde
etkili olmuş isimlerden birisi olan Michel Foucault’a göre iktidar yalnızca devletin, toplum üzerindeki yönetsel iradesi ile sınırlı değildir. Foucault’a göre iktidar her yerdedir. Foucault’da iktidar kavramı daha çok bilgi ile ilişkili bir durumdur. iktidar ve bilgi birbiriyle ilişkilidir ve biri diğerini üreten bir konumdadır. Devletin iktidarının yaygınlaşması/genişlemesi toplum hakkındaki malumatı ve toplum üzerindeki kontrolü artıran farklı bilgi türlerinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır.
 

Noah

Platin Üye
Katılım
28 Aralık 2014
Mesajlar
14,212
Puanları
93
Tepkime puanı
952
Geleneksel otoriteye Orta Çağ Avrupasındaki Derebeylikten yola çıkarak günümüz toprak ağalığı

Karîzmatik otoriteye Adolf Hitler

Yasal otoriteye de mevcut hükümetler aklıma gelen örnekler

Paylaşım îçin teşekkürler Restful

Kimse kimseye otorite olmasın demeden edemeyeceğim..!
 
R

Restful

Guest
Geleneksel otoriteye Orta Çağ Avrupasındaki Derebeylikten yola çıkarak günümüz toprak ağalığı

Karîzmatik otoriteye Adolf Hitler

Yasal otoriteye de mevcut hükümetler aklıma gelen örnekler

Paylaşım îçin teşekkürler Restful

Kimse kimseye otorite olmasın demeden edemeyeceğim..!
Küçük nota kesinlikle katılıyorum :cici:
 

Onurcan

Elmas Üye
Katılım
25 Mart 2019
Mesajlar
34,406
Puanları
48
Yaş
22
Konum
İstanbul
Tepkime puanı
58
Kim ezberliyor bu konuları kimler bakıyor bu konulara çok merak ediyorum açıkcası
 

Şuanda Bu Konuyu Görüntüleyenler (Kayıtlı: 0, Misafir: 4)

Üst