Muta Nikahı

ala'turka

Yazar
Katılım
Şubat 10, 2015
Mesajlar
8,455
Puanları
93
Konum
Kutsal Topraklar
Tepkime puanı
1,557
Mut'a nikâhı Câhiliyet devrindeki nikâh şekillerinden biridir.
Mut'a nikâhı, muvakkat bir zaman için iki tarafın razı oldu*ğu bir ücret
mukaabilinde kadın kiralamaktır.Mut'a nikahı şahitlerin önünde,
mehir belirlenerek ve veli aracılığı ile, belli bir süre için yapılır.

İslâm devrinde ise bunun cevazı, yalnız harb ve cihâd zamanlarında
ve zaruret hâllerine tahsis edilmişti. Gaza*larda gazilerin,
şiddetli kadın ihtiyâcı tazyîkiyle büyük günâh olan zina fiilini işlemelerini Önlemek için
muvakkaten birkaç defa mut'a nikâhına ruhsat veril*miş
[ evtas, umretü'l-kaza, hayber, mekke fethi ve tebük bunlar arasındadır.
(bk. eş-şevkanî, neylü'l-evtar, vi, 136,137.)] ve bir defasında yasaklığı ilân edilmişti.
En son Mekke fethinde ve Evtas'ta buna ruhsat verilmiş ve akabinde yasaklanmıştı.
Veda Hacci'nda da yasaklığı te'yîd edilmiştir.

Dört mezhep mutayı reddeder.
Kaynak
https://islamdamezhepler.blogspot.com/p/ihtilafli-konular-aile-cinsellik.html?m=1
 
Üst