sohbet odaları

FERRUM HAUSMANN FORT Film Tablet

EFTELYA

Yönetici
Yönetici
Katılım
30 Ekim 2014
Mesajlar
18,026
Puanları
93
Konum
Kapadokya
Tepkime puanı
1,378
FERRUM HAUSMANN FORT film tablet Ağızdan alınır
• Etkin madde:IIIhidroksit polimaltoz kompleksi ve 0.350 mg folik asit içerir.
»Yardımcı maddeler: Makrogol 6000, mikrokristalin selüloz, krospovidon, magnezyum stearat, titanyum dioksit, kırmızı demir oksit, sarı demir oksit.
Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
• Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.
Bu Kullanma Talimatında:
1. FERRUM HA USMANN FORT nedir ve ne için kutlanılır?
2. FERRUM HAUSMANN FORT'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. FERRUM HAUSMANN FORT nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. FERRUM HAUSMANN FORT un saklanması
Başlıkları yer almaktadır.
1. FERRUM HAUSMANN FORT nedir ve ne için kullanılır?
FERRUM HAUSMANN FORT, demİr IIIIIIhidroksit polimaltoz kompleksi ve 0,350 mg folik asit içeren 30 film tabletlik ambalajlarda piyasaya sunulmuştur. Ağız yolu İle uygulanarak, doğal olarak vücutta bütün hücrelerde bulunan ve başta kan yapımı ve oksijenin dokulara taşınması gİbİ hayati öneme sahip bir çok fizyolojik olayda önemli rolü olan demir eksikliğinde veya takviye edilmesi gerektiği durumlarda ihtiyacın giderilmesi için kullanılır.
FERRUM HAUSMANN FORT
- Çeşitli nedenli demir eksikliğine bağlı anemilerin önlenmesi ve tedavisi,
- Özellikle gebelik ve emzirme dönemlerindeki demir desteği ve demir eksikliği tedavisi için kullanılır.
2. FERRUM HAUSMANN FORT'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler FERRUM HAUSMANN FORT'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer;
- Demir ya da içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birisine karşı aşırı duyarlılığınız varsa Demir yüklenmesi durumu (hemokromatozis, kronik hemolizis) varsa Demire karşı aşırı duyarlılılığınız varsa
Demir eksikliği görülmeyen diğer anemilerde (hemolitik anemi gibi)
Demir kullanım bozukluğunuz (kurşun anemisi, sidero-akrestik anemi) varsa Talasemi hastalığınız varsa İlerleyici ve kronik eklem iltihabınız varsa
Düzenli olarak devamlı kan transfüzyonu gerektiren durumlarınız varsa HIV infeksiyonunuz var ve demir eksikliğine bağlı aneminiz klinik olarak kesinleştirilmemiş ise
- Ciddi karaciğer ve böbrek hastalığınız varsa kullanmayınız.
FERRUM HAUSMANN FORT'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
Eğer mide ülseriniz varsa FERRUM HAUSMANN kullanılıp kullanılmayacağına doktorunuz karar verecektir.
Ağızdan demir ilaçlarının kullanımı sırasında dışkının rengi koyulaşabilir, bu durum normal olup herhangi bir önlem gerektirmez.
Dışkıda gizli kan aranması sırasında yanılgıya neden olmaz. Bu nedenle bu inceleme sırasmda tedavinin kesilmesine gerek yoktur.
Alkolizm ve barsaklardan demirin emİlİmini bozan hastalıklarda dikkatli kullanılmalıdır.
Çeşitli hastalıklara veya kansere bağlı gelişen kansızlıkta, alınan demir karaciğerde depolanır ve ancak hastalıkların ve kanserin tedavisini takiben karaciğerden ayrılarak kullanılır hale gelir.
''Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.”
FERRUM HAUSMANN FORT'un yiyecek ve içecek ile kullanılması
FERRUM HAUSMANN FORT yemeklerle birlikte veya yemeklerden sonra alınmalıdır.
Süt ile beraber alınmamalıdır. Kalsiyum içeren ürüıı vo ilaçlarla birlikte almmamatıdır. Arada en a/ 2 saat süre bırakılmalıdır.
Hamilelik
İiacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacımza danışınız.
FERRUM HAUSMANN'ı doktorunuzun önerisi halinde hamilelikte demir takviyesi olarak kullanabilirsiniz.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza damdınız.
Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
FERRUM HAUSMANN'ı doktorunuzun önerisiyle emzirme döneminde demir takviyesi olarak kullanabilirsiniz.
Demir, anne sütüne geçmektedir. Bu geçiş, annenin mevcut demir seviyesine ve gıda ile alman demir miktarma göre değişmez. Bu sebepte, emziren anneye demir ilacı verilmesi, bebekte bir demir zehirlenmesine veya bebekte var olan demir eksikliğinin ortadan kaldınImasma sebep olmaz.
Araç ve makine kullanımı
Araç ve makine kullanımı üzerinde hiçbir etkisi yoktur.
FERRUM HAUSMANN FORT'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
İçerikte bulunan yardımcı maddeler için kullanım yolu veya dozu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Demir III hidroksit polimaltoz kompleksi besinler ve birlikte uygulanan ilaçlarla (tetrasiklinler, antasitler) iyonik bir etkileşim yapmaz.
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
3. FERRUM HAUSMANN FORT nasıl kullanılır?
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
FERRUM HASUMANN FORT için tavsiye edilen normal doz, günde 1 tablettir.
Doktor tarafından uygun görüldüğünde günde 2 defa I tablet alınabilir.
Uygulama yolu ve metodu:
Ağızdan alınır.
Değişik yaş grupları:
Çocuklarda kullanımı:
Çocuklarda kullanılmamaktadır.
Yaşlılarda kullanımı:
Yetişkinler için belirlenmiş olan doz uygulanır.
özel kullanım durumları Böbrek/Karaciğer yetmezliği:
FERRUM HAUSMANN'ı ciddi karaciğer ve böbrek hastalıklarında kullanmayınız.
Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça bu talimatları takip ediniz.
• İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.
• Doktorunuz FERRUM HAUSMANN FORT ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz, çünkü tedavi süresi demir metabolizmasının durumuna ve kan değerlerinin normalleşmesine bağlıdır. Normal kan değerleri elde edildikten sonra vücuttaki demir depolarının dolması için en az 1 ay daha devam edilmesi tavsiye edilir.
Eğer FERRUM HAUSMANN FORT'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
Kullanmanız gerekenden fazla FERRUM HAUSMANN FORT kullandıysanız:
FERRUM HAUSMANN FORT'un fazla alınması ile ishal, mide ağrısı ve kusma oluşabilir ve daha ileri durumlarda metabolik asidoz, şiddetli kas spazmları ve koma görülebilir.
6 yaş altı çocuklarda demir içeren ürünlerin yanlışlıkla alınması/yutulması fatal (ölümcül) zehirlenmelere yol açar. Bu nedenle bu ilaçları çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayınız.
Aşırı dozda alındığında doktorunuzu yada zehir danışmayı derhal arayınız.
FERRUM HAUSMANN FORT'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
FERRUM HAUSMANN FORT'u kullanmayı unutursanız
Tabletinizi hatırladığınız anda alınız ve sonra önceki gİbi devam ediniz.
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
FERRUM HAUSMANN FORT ile tedavi sonlandınidığmda oluşabilecek etkiler
Bulunmamaktadır.
4. Olası yan etkiler nelerdir?
Tüm ilaçlar gİbİ, FERRUM HAUSMANN FORT'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Aşağıdakilerden biri olursa FERRUM HAUSMANN FORT'u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz;
• Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi
• Şiddetli döküntü
'Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.'
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin FERRUM HAUSMANN FORT'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Aşağıda kilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
• Astım
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.
'Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.'
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:
Hazımsızlık,
Karında rahatsızlık hissi,
Bulantı, kusma Midenizde yanma hissi Ağzınıza acı su gelmesi Hafif karın ağrısı
Deride kaşıntılı kabartılar, döküntü, kızarıklık Baş ağrısı
İdrar ve dışkı renginde değişiklik 'Bunlar FERRUM HAUSMANN FORT'un hafif yan etkileridir.'
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karştla-şırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.
5. FERRUM HAUSMANN FORT'un saklanması
FERRUM HAUSMANN FORT'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
30 “^C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra FERRUM HA USMANN FORT'u kullanmayınız.
Ruhsat sahibi:
Lab. Hausmann S.A. ST Gailen lisansı ile Abdi İbrahim İlaç San. Ve Tic. A.Ş.
Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 4 34467 Maslak / Sarıyer /İstanbul Tel: 0212 366 84 00 Faks: 0212 276 20 20
Üretim yeri:
Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş. Tunç Cad. Hoşdere Mevkii, No : 3 Esenyurt / İstanbul Tel; (0212) 622 66 00 Faks: (0212) 623 19 52


 

Şuanda Bu Konuyu Görüntüleyenler (Kayıtlı: 0, Misafir: 7)

Üst